masthead
0 0
Ngày Trái Đất Đóng Băng - Sampo (The Day the Earth Froze) (1959) Ngày Trái Đất Đóng Băng - Sampo (The Day the Earth Froze) (1959)

Ngày Trái Đất Đóng Băng

Sampo (The Day the Earth Froze) (1959)

IMDb N/A
HD
Xem Phim Yêu Thích

Xếp Hạng Phim Này

Nội dung phim

Sampo là cái cối tuôn ra bột, muối và vàng, cả dân Kalevala và phù thủy Louhi đều muốn có, nhưng chỉ thợ rèn Ilmarinen làm được. Louhi bèn bắt cóc em gái là Annikki để buộc Ilmarinen theo ý. Cùng đi cứu Annikki có tráng sĩ Lemminkäinen.

Bình luận trên website

Stream in HD | Computer Related Help? | How to Live with Your Parents